Dobavljači

SM4HORSES

Hartog

Hartog je više od pola stoljeća aktivan u dehidracije zelene hrane, kao što su lucerne, trave i kukuruz.

Hartog Vam pruža kompletan asortiman konjske hrane. Hartog pruža konju cijeli obrok zdrave i hranjive hrane koja sadrži zdravo bilje, uključujući i lucerne, trave kao i visoko koncentrirane muesli. Kroz godine iskustva Hartog je svojim proizvodima osvojio vodeću poziciju unutar tržišta konjske hrane zbog svoje svestranosti.

Korištenje Hartog hrane je univerzalna. U svim disciplinama, u sportu, rekreaciji, uzgoju.

https://www.youtube.com/watch?v=voGEl543awU